MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.
Magasineringskalkylator
Eller kontakta oss direkt för pris på telefon 08-782 96 10

Flyttfirma – Stockholms Stadsbud är flyttfirmor du kan lita på


Lagerhotell:

magasinering

magasinering i stockholm
a.
Arkivering Har ni vuxit ur ert företag? Finns det inga hyllor kvar?
b.
Privatmagasinering Behöver du mera plats hemma? Ni vill inte kasta arvegodsen.
c.
Företagsmagasinering
Vill ni kunna komma åt era saker lätt?